HARD'N'HEAVY MUSIC


Xandria

Rok założenia
Start year
1997

Aktualni muzycy
Current members

Website

Rodzaj muzyki
Genre
gothic/symphonic metal