HARD'N'HEAVY MUSIC


Lacuna Coil

Rok założenia
Start year

Aktualni muzycy
Current members

Website

Rodzaj muzyki
Genre
gothic metal/rock